Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 ,)
daartoe ingerigt, omhetligchaam deverelschte ßerk-
te en hardheid te geven. Terllond na de geboorte,
werden de kinderen in het water gedompeld, en al-
tijd door de moeder zelve gezoogd.
Van de oefening des verftands, maakten de Z)«»/-
fchers weinis werks ; de meesten konden lezen nocli
fchrijven. Hoezeer meti den landbouw nic-t geheel
verwaarloosde, zoo maakte men daarvan echter geen
hoofdwerk. Bij oorlogzuchtige (lammen, werdende
vrouwen, grijsaards, en flaven met de zorg daarvoor
belast. Hunne voornaamfte oefeningen bertonden in
het werpen met de fpeer, het paardrijden, zwemmen,
en jagen, en hierin waren zij zeer bedreven.
De voornaamfte fterkte hunner kriigsmagc beftond
in het voetvolk. Door dappere krijgsoverften ge-
leid , en aangevuurd door het gefchreeuw van moe-
ders, vrouwen en kinderen, die hun in den ftrijd
vergezelden, wilden zij overwinnen of fterven. De
vrouwen verzorgden de gekwetften.
Hunne lijkplegtigheden wareii mede zeer eenvou-
dig. Vermaarde mannen alleen waren het, wier lij-
ken met hunne wapenen, en fomtijds ook met hun
paard, verbrand werden. Een grafheuvel van ftee-
nen of zoden diende tot gedenkteeken, en lang wer-
den de overledenen in lolFelijk aandenken gehouden.
Bij de Buitfchm onderfcheidde men drie flanden t
den adel, de vrijen, en de lijfeigenen of flaven. Hec
opperhoofd werd, voor een bepaalden tijd, uit den
adel gekozen. De oppermagt beftond bij het volk,
en bij meer gewigtige zaken, befliste het ook in
daartoe bijeengeroepene volksvergaderingen.
BetrefFande hunne geaardheid, worden zij zeer
geroemd wegens hunne openhartigheid , goede trouw
en eerlijkheid. Gastvrijheid was een hunner hoofd-