Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REKENBOEK
VOOR
MEISJES.

V,
oor de invoering van het thans in gebruik
zijnde (leliel van maten, gewigten en munten,
bediende men zich van een ander ftelfel, waar-
bij geene algemeene eenlieid ten grondflag be-
Ilond. Op verfcheidene plaatfen, vondt men ver-
fchillende eenheden, en deze waren niet alleen
verfchillend ingedeeld, maar droegen ook ver-
fchillende namen — geene dezer was tiendeelig
ingedeeld, en derhalve waren de^^elve ook in
geenen deele ingerigt om de rekenkunde zoo al-
gemeen in de toepasfing te maken, en zoo te
vereenvoudigen, als bij het ftelfel, dat men thans
volgt, én dat gij reeds hebt leeren kennen,
U dit oude ftelfel in deszelfs geheelen om-
vang te doen kennen , en u dit te leeren toe-
pasten , zou voor uwe tegenwoordige en vol-
gende behoefte eene overtolligheid zijn. Echter
kan men u daarvan ook niet geheel onkundig
laten, omdat er gevallen kunnen voorkomen ,
waarin gij de oude maten, gcwigten en munten
A met