Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
antwoori>en.
9. ) 63 A^.^/, ipalm^
è duim en /^flreep,
10.) of 39
c. nagenoeg.
11.) 12 gl. 95 en i
/i. c. ruim.
12.) 9,716^/. ruim of
9 gL 71 en I h.
c. ruim.
13.) 208 guld.
14.) '^o Né elpalm
en 6 duim.
15-) ^^0537 gL ruim
of 1 gL 5 en I
h. c. nagenoeg.
16.) 28 N. el, 8
palm, 9 duim
en 6 ftreep.
17. ) Thee: 13 N.p.,
3 ouc.j 3 lood
en 8 mgtjes.
Koffij: ,32 pond^
6 onc en 4 mgtj.
18.) 64 N. pönd, 2
om. en 2 lóod.
19.) ^^N.el^'^palm^
9 duim en 6
ilrecp.
20.) N.el^^palm^
7 duim en 6
ftreep.
21.) 5iV, el^ i pahn^
en 6 duim.
22.) ) 3.^,024 N\el
ofjj^/mim.'
b. ) t,52Ö guld.
ruim, of 1
guld. 52 en
I halvé cent
nagenoeg.
23.) 19 A^ el^ ipalm
en 4
24.) 4 A^.^/, ^palm^
5 en 2 Jfreep.
ü50 74 en 10 r.
) 235 gtdd.
27.) 60,2688 gL of
60 gl. en 27 Cé
nagenoeg. ■
28.) 7 gL 85
29.) 1 N. pond, 2.
onc, 3 hod en
5 mgtjes.
30.) 0,2856 N. pond,
of 2 onc, 8 lood en
6 mgtj. m^m.
3'0