Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 Voorftellen ter herbal, van het voorgaande.
fnijden: hoe veel N. ellen beliep het nog
overblijvende ?
73. Van eene rol bruine matten, die 25 O. el
lang • was , gebruikte men eenige ellen, en
hield toen ipg 6| O. el over: hoe veel
N. ellen 'is het gedeelte gewéest, dat men
van de rol gebruikt heeft?
74. Een winkelier had 50 O. ponden ongebran-
de koffijboonen. Toen dezelve gebrand wa-
ren, wogen zij flechts 40I O. pond: a.)
hoe veel N. ponden heeft hij in gewigt
verloren ? — en ) hoe veel N. ponden
bleven er nog over?
75. Een meisje heeft ff O. pond Labadiste
wol, en moet daarvan 3 paar mofjes brei-
den: wilt gij eens uitrekenen, welk gedeel-
te van een N. pond zij voor elk. paar ge-
bruiken kan?
76. Een tafellaken van wee breedten, was
O. el breed: kunt gij wel uitrekenen, ho(
^ veel N. ellen het goed breed geweest is ?
77. Een gangkleed van 27! O. el lang, ge
bruikte , men tot een vloerkle?d, en fnee(
het daartoe in vijf (lukken, die allen evei
lang waren, waardoor elk ftuk juist d
lengte vali dc kamer had: hoe veel 'h
ellen beliep de lengte van de kamer?
78. Toen raciï deze 5 breedten aan eHiander gt
" naai