Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 Voordellen ter hcrhcil, van het voorgaande*
14. Hoe veel N, ellen zal men voor ccn do-
zijn mansliemdcn moeten hebben, als
men voor een hemd 3J O. el noodig had?
35. Als de O, el 14I jluiver kostte: hoe
veel kan men dan, naar reden, voor de
iV. cl betalen ?
j6. Hoe veel N. ellai zal men voor een
dozijn vrouvveniiem hl moeten koopen, als
men weet, dat men voor een hemd 3J
O. el noodig had ?
rj. Een kruidenier leverde elke maand aan
eene ^Jufvrouw O. /w/ thee, en
O. pond kofilj. Daar liij thans deze zelf-
de , lioeveelheid A^, ponden moet leveren,
zoo M'enscht men te weten, hoe veel
dit van elk 'sjaarlijks beloopt.
18. Als men in een huishouden, dc eenc
■week door' de andere gerekend, iedere
week eens O, pond kaarfen verbrand-
. de; hoo veel N» ponden zou men dan
'sjaarlijks noodig hebben?
19. Als men voor een bedSelaken van twee
breedten 7 O. cl noodig had, zoudt
gij dan wel kunnen uitrekenen, hoe veel
'N. ellen men liebben moet, om 6 der-
gelijke lakens te maken?
20. Maar hoe veel N. ellen zou men noo-
dig hebben, als men (J beddelakens van
an-