Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 Herleidw0 der prijzen.
cents moet men de N. el verkoopen, al
men op dezelve 8 cents wil winnen?
35. Voor een ftuk katóen van 52 O. el
betaalde men 25 gulden en 10 ftulven
Als men dit bij de iV, el verkoopt, ei
daarop 6 cents wil winnen; op hoe vet
eents moet men dan deze rekenen?
36. Een winkelier ontving 100 O. ponde
rijst, en betaalde daarvoor 17 gulden e
10 'fiuivers. Deze moet hij' bij het A
fond verkoopen, et wil daarop 5 cent
v;innen: hoe veel cents moet hij voc
het N. pond rekenen?
37. Hij had 16 O. maten graauwe erwte
ontvangen, en daarvoor betaald 4 guide
cn 4 fiuivers: hoe veel cenfs moet h
voor den N. kop hebben, als hij daaro;
2 en I halve cem wil winnen?
38. Ook heeft hij eenige kruiken olie ontvar
gen voor 4 en i halven fiuiver de kruik
Hoe veel cents moet liij voor de ka
rekken , als hij op dezelve 2 en i hai
ve cent wil winnen? In elke? kruik wa
I en I halfpint olie.
39. Een winkelier ontving 100 O, ponde
koflij, en betaalde daarvoor 78 guide
Cl} 15 fluivers. Deze koffij vei'kocht h
bij liet N. pond. Wilt gij eens uitrc
ke