Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
llcrl, van de oude munten in de nieuwe. 31
dukatons, 20 vyfentYintigen, 75 dertiend-
hnlven, 16 zeeuwfche rijksdaalders, loo
dubbeltjes, 6 dukaten en 425 guldens.
Aan fchuldcn betaalde men! 316 guU
dcns, 40 fchellingen, 75 zesthalven, 4,
zecuwfche rijksdaalders, 40 dubbeltjes,
16 dukatons en la dertiendhalven: <3)
hoe veel gulden beliepen de gezamenlijke
gelden in kas ? — 6) hoe veel gulden
beliep de fchuld ? — en c ) hoe veel gul-
den hield men na aftrek der fchiild nog
over ?
herleiding der prijzen.
I. Eene vrouw, die een' winkel deed iii
katoen en andere ftoffcn, had dezelve,
zoo als gebruikelijk was, bq de oude el
verkocht, en daarna ook den prijs be-
rekend. Thans moet zq dezelfde (lioffen
met de niemw el uitmeten , en derhalve
ook den prijs hiernaar veranderen: wilt gij
haar hiertoe eens de" behulpzame hand
lecnen ?
Zij heeft linnen, dat zij bij de O.
él verkocht voor \6 fiuivers: hoa vuef
gul.