Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jo Ilerl. van de oude 7mmten in de niemve.
Vfl dukatom, la bahc zecuvtfche r^'hdaal^
ders, 13 vijfentwintigen en 175 zesthalven^
hoe veel gulden beliep zijne ontvangst?
37. Een koopman ontving «24 cl linnen vooi?
een dertietrdkalf At el; 84 el dito voor-
een dertiendje de el; 40 el dito voor
een zevendhalfje de el en 240 el fijn
katoen voor een achtentwintig de el i
hoe veel gulden moest hij betalen ?
38. Eene Jufvrouw verwoonde 'sjaarlijk? aan
liuishuur 100 Hollandfche rijksdaalders;-
aan de belasting betaalde z^ iedere maand
a zeem/fche rijksdaalders; voor eene cn
andere kleine uitgaven, had z^ 'sjaar-
lijks 40 dukaten noodig; buiten dit ali
les, kon zij dagelijks i dukaten verte-,
ren: hoe veel gulden beliep haar inko-
men 's jaarlijks ?
39. Eene vrouw had vier foorten van band
gekocht, van elke foort 300 el. De
prijs was haar bij de el tegen pennin*
ningen berekend. Als nu de eerfte foort
3, de tweede 4, de derde 5 en de
vierde 7 penningen de el kostte: hoo
veel gulden heeft zij dan te zamen moe-,
ten betalen?
4o., Icmi^nd had in kas:''•"200 zesthahén i
■■ x^o fchiUir.gcn-i ao dukatof75, ' 16 'halve
du-.