Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
14 Over de ge)vone breuTim cn het
Van dit tafeltje, zult gij u verder in vele gor
vallen met vrucht kunnen bedienen, ook dan,
wanneer de teller der hiervoren ftaande breuken
meer dan i is. Om u dit door een voorbeeld
op te helderen: geftcld, dat u opgegeven was
4| oude el^ en dat gij de daarbij zijnde | in
cene tiendeellge breuk wildet [veranderen. De
tiendeellge breuk van | komt niet in het tafel-
tje voor, maar wel die van | — cn deze hebt
gy dan flechts met 3 te vèrmenigvuldigen , om
het begeerde te vinden. B. v.
0,25
3
0,75
en derhalve bekomt gij nu voor 4? oude el 4,75,
Wanneer gij hierbij meerdere inlichting noodig
hebt, moogt gij die aan uwen Onderwijzer
vragen.
Nu zult gij wel in flaat zijn, de volgende
voordellen te beantwoorden:
3. Verander ccns| in cene ticndeelige breuk.
4. Welke tiendeelige breuk heeft men voor J ?
5. En voor f ?
6. Welke tiendeelige breuken heeft men voor
5 7 9 ii ispniy?
7. Verander eens in tiendeelige breuken:
'3 fi 7 9 II
Jï 3 7a
3a 9 3a 9 9 7a 9 Ja >
S. Zeg