Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vh'afi'deren clèfzcht in tieftdeerige. 13
Bij het oude ftelfel van maten , gewigten eh
munten, maakte het rekenen met gewone breu-
ken een voornaam gedeelte der rekenkunde uit.
Men moest dezelve lecren verkleinen , herleiden^
zaïnentellen, vermenigvuldigen, aftrekken eli
deelen. Bij het tegenwoordig flelfel, komen de
gcmne breuken minder te pas, en vooral bij
hetgene in den kring der vrouwelijke bezigheden
te berekenen vatt. Wij zullen derhalve het re-
kenen met gemne breuken met (lilzwijgai voor-
bijgaan; te meer, omdat de gemne breuken^ die
bij de opgave van oude maten, enz. zullen voor-
komen, gemakkelijk in ücndeeUge breuken te
veranderen ziju. Hoe gij hierbij te werk moet
gaan, zal uw Onderwijzer u gaarne verklaren.
Hebt gij nu een en ander wel begrepen —
réken dan eens na, t>f de ge^mie breuken in het
volgende tafeltje behoorlijk in tiendeelige breuken
ovcrgcbragt zijn.
tafeltje van eenige gewone breuken in
tiendeelige veranderd.
0,5. 1 tff = 0,0625.
I 4 = 0,25. I = 0,05.
I ïï rr I, 0,03125,
I ïï WW 050833 enz. I =>,015625.
Van