Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Deel: 4e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1825
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 887
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200090
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
opgave der voormalige Itngtc'-viaat cit^. .3
De el werd verdeeld als volgt i
1 el had 2 half-ellen.
I half- el had i vierendeeh.
I vierendeel had 2 halfvitrendceh.
I halfvierendeel had 2 talies of zestiend^,
I talie had 2 halve talies.
Zoodat I EL bcllond uit 2 half-ellen.
4 vier endeels.
8 halfvierendeels.
lö talies.
32 halve talies.
k
i n h o u d s - m a a t.
De inhouds - maat bcdond, zoo als nog , in
maten voor drooge waren en in vophtmatea.
Maten voor drooge -Naren.
Eene groote lioeveelheid, die den naam van
Last droeg, zou men hier als eenheid kannen
befchouwen, en deze was op verichillende plaat-
fen vrij gelijk; doch zeer verfchillend is de wij-
ze , waarop deze eenheid zoo hier als elders in-
gedeeld was. U al die vcrichillende indeclingen
op te geven, kunnen wij niet — wij moeten
ons daarom tot weinige plaatfen bepalen.
In Arnjlerdam gebruikte men liet vierdevat ,
A 2 zijn-