Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 7 ;2;

iOCRATÉS.
Èraafheid en een zuiver geweien d in om
de rampen dezes hvem met gelaiehHtiu
verduren.
Socrates leefde, omtrent 406 jaren Voor Chris-
tus geboorte, J/lthcne^ en verdient zonder tvvij-
jfel het Vercérend en lofwaardig getuigenis, dat hij
ide deugdzaamfte en wLjsfte man van zjjf-en ïijl was.
bat hij vele leerlingen ^en vrienden had, die vaii
zijne voonreffclijki lesfen gebruik maakten, zult gij
locker gaarne geiooven: maar zoude gij wel kuimeri
vermoeden, dat hij vele V'anden had, (Jië hern
haatten, alleen, omdat hij zoo braaf en zoo vvijS
was| Ja, eijkel door den haat aan^efporTd, be-
fchukiigdeil zij hem. dat hij de Goden verachtte,
en de jeuüd verderfelijke beginfelen inprentte; on-
deugden ,,die , volgens de wetten van dat land eH
Van dien tijd, aan eene gertren^^e ftraf onderworpen
waren. Socrates was echter aan dit alieS on-
!fchul-lig; doch, daar alleen wraakzucht de regters
htziclue , werden' de hem anngetijgde misdaden voof
bewezen gehouden, en liij ter dood veroordeeld;
De eerbiedwaardige eii zeventijijarige griisaard hoorde
iet doodvonnis aan met die j>elaienhei 1 ^ welke al-
leen de eigendom van onfchiiidige en deugdzame
uenfchen zijn kan. Vooraf had hij zich aHeeulyk
»p zijne openlyke levenswijs befoepenj zijne reg-
A 4 icrfr