Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-
c 6 )
de Enffelfclie gezant Whitlok, die Oxenftietn
in zlin eenzaam verMijf bezocht, beeft waarfchijnlijk
cv r 's mans keuze even zoo gedacht^ naardien^de
bravejiiijsaard htin te gemoet voerde: „ Ik heb in
5, mijn ievcn veel vermaak gehäd, en in de wtreld
veel ondervonden; maar de kunst om wel te le-
5, ven heb ik nu eersc geleerd. De goede God
heeft mij den " tijd ^ vergund, om hem en mi
zeiven te l.eren kennen, en hiervoor ben ili
i'em den grootllen dank fchuldig. Het etnj^fe
vermaak, dat ik zoeke, is de liefde Gods u
,, e'kenncn, en hem daarin na te volgen; dit h
,5 mij van oneindig'meer waarde, dan alles, wa
-5 de wereld kaïf geven. Gi], miin heer! /ijt no{
in den bloei uwer jarei«; gij Haat in groot aan
ziéJi'bij koningen en vors en , -en het tnnbreek
u aan geene ziels-, of ligcliaamskrachten, om di
gewigiidte b.zigheden met gemak te verrigtten
„ maar de e zullen u ééns verlaten, en dan zul
^, gi) mijne widörden beter verilaan en bewaarhei
violen; dan ziilr gij zien cn erkennen, dat e
meer troont en vergenoegen in een ftil en ^en
zaam leven te vinden is, wanneer men aan Go
5, denkt, tot Hem bidi en den bijoel leest, dan i
alle grootheid en vermaken, die de wereld ka
„ opleveren."
IVelke /r eerße en ^^rooiflc pligt^ dien w
als mensch te betrachten hebben f
l^alt Het in eUen levensßatid even gemakkelijk
om dien pligt wel te Vervullen f
Maakf de pligt om Goä te dienen het noodzak
lijk ^ dat men zu h aan k,ijne bezigheden en aa
het gezel/chap äcr tncnjchen onttrekt P