Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
L I? É S B O E K
VOOR DE
derde klasse.
T.
■ f. O X E N ß T I E R N. i
De mensch^ die God erkent en dient^ genie}
op aarde het wezenlijkfie geluk.
N^adat de graaf Oxenfti ern, rijks-kancelier
^vai> Zweden y zjjn vaderland vele jaren met roem
gediend had, leide deze verftandige en vermaarde
man zijne aanzienlijke bediening neder, len einde
zijne overige dagen in ftilce te. kunnen doorbrengen.
Dat een mensch,.die den besten,tijd zijns levens in
zorgen, gewoel en moeite gefleten heeft, naar rusC
en eenzaamheid verlangt, zal u geenszins bevreem-
den. .öxenftièrn verkoos', dus mst en eenzaam-
heid : en waartoe denkt gij, dat hij zulks verkoos,?
Alleen, om zi-ïnen overigen leeftijd, geheelenon-
verdeeld, aan den' dienst van God te kunnen wy-^
den. ~ Vindt gij in deze keus ook iets , dat gij
gaarne zondt Willen navolgen? Mogelijk zal zul^
cene levenswijs u zeer vervelend rchi.inen; en djc>
denkende, zoude gij ook de'eenigfte niet zijn, wanc
As ^^
\