Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t öo )
èah het geld niet zoude geworden- Eindelijk wendde
hij voor, dat hij van dit geld een flecht gebruik ge-
Blaakt had, en noch de vermaning noch de ftraf
fijner opzieners konden hem bewegen, zijn geheim
te. openbaren. Imusfchen deed men den keizer ver-
flag van het gedrag van d'Ayala, welke hem daar-
op voor zich deed komen, en hem zelf ondervroeg.
Uit eerbied en achting voor , den keizer, bekende
Athanazius nu, hétgené men ondanks alle mid-
delen niet van hem had kunnen vernemen. Karei
was over het gedrag dezes jongelings ten hoogfte
voldaan; fchonk hem een fchoon paard, en beloon-
de hem vervolgens op eene uitftekeudè wijze , zijner
verdicnfte waardig. .
IVaar&m kunnen '3e misdaden der ouderen da,
kinderen niet van hunne kinderlijke verpUgting^
ontjlaan ? ■ .
' (Vat zette aan dc daad van Athanazlus
ienige waarde bij?