Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )
Waarom zijn hardnekkigheid en wraakzucht gée-
ne gepaste middelen^ om zich yijanden tot vrienden
te maken?
Welke zijn de ^ besie middelen^ om zich eenen
vijand tot vriend te maken ?
W^t is znen verpligt^ als men iemand bihedigi
heeft?

ATHANAZIUS D'AYALA.
De fchuld der ouderen ontflaat de kinderen
niet van hunne kinderlijke verpligting.
A
thanazius d*Aya!a diende als page aan het
hof van Keizer Karei den vijfden,^ toen zijn vader,
aan zekeren opftand deelgenomen hebbende, genood-
zaakt was V zich mei de vlugt te redden. At.ha*
nazitis, naauwelijks der kindsheid ontwasfen., nam
ieen hartelijk deel aan het ongelu|v zijns vaders , die
nu in de grootfte armoede verkeerde. Middelen,
om zijnen vader te onderfteunen, bezat hij niet,
Zyn grootfte rijkdom beftond in een paard, dat hij
dagdijks moest, gebruiken; dit liet-hy in ffilte ver-
koopen, en zond het geld, dat hij hiervoor ontvan-
gen had, aan eenen vriend zijns vaders, om net
aan dezen ter hand te flellen.
Weinig bij^oHders zult gij voorzeker in dit gedrag
van Athanazius vinden; doch de wijze, waarop
hij zich vervolgens: gedroeg 5 zette aan hetzelve eene
meerdere-waarde., bg. Het geftrengst onderzoek was^
iviet in fiaat, om hem te doen bekennen, wat hij met
het geld gedaan h^, uit vrees, dat zij^ vader als
daa