Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ifl
,hi} ynieren veraangemmen moet,") in flaat zow
de zijn, eene verfcheidenheid in de wijze van be^
handelen te brengen ^ en de kinderen tot naden
ken te yerpligten. De vragen^ achter iedere Ie.
gevoegd, zijn ook weinig in getal., en zien nie\
zoo zeer op de verhalen zalven, als opel hp hei
zedekundig gebruik, dat van dezelve gemaakt kat
oporden; door deze te ontwikkelen, zal men te
yens ^ in den inhoud dier les/en, de voorbecldst,
ter ftaving van het gezegde aantreffen.
Waarom tok 'mij het tusfchcn voegen Van Vèl
zedelesfen, of zedekundige aanmerkingen in d>
lesfen, en eene reeks van vragen, welke hoofdza
kelijk dienen moeten, om te onderzoeken, of di
kinderen de verhalen enz. in die geleidelijke or'
de, zoo als zij voorgedragen worden, onlhoudet
hebbenniet gepast voorkomt, acht ik onnoodi^
nader te ontwikkelen; naardien de oordtelkundigi
aanmerkingen van den Recenfent in het tijdfchrif
voor Schoolonderwijzers, 2. St. bl. 51 , mij vai
deze moeite zulten ontjlaan; te welken einde it
de vrijheid neniv mijne lezers daar henen te ver
Rijzen.
Foorts wensch ik, dat deze vierde uitgave ver-
der in het gunjlig onthaal mijner werkjes vooi
de jeugd zal deelen.
LEES^