Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 57 )
derfelijke levenswijze afzagen, en op het pad der
deugd terug keerden.
Waarom zijn wij ver pligt, den mensch, die aan
de ondeugd overgegeven is , met zachtheid en be-
J'cheidenheid te behandelen ?'
Welke is het beste middel, om den kwaaddoener
tot het pad der deugd terug te brengen?
fabius maximus.
Befcheidefiheid en zachtmoedigheid övervfinneh
den grootjlen vijand.
F
- abius tot diftator des Romeinfchen rijks verko-
ren zijnde, vond in zijnen ambtgenoot Minuc.ius,
die met iiem het bevel over het leger voerde, eenen
man, die het er op toegelegd fcheen te hebben, om
hem in alle zijne oogmerken te dw»rsboomen. Deze
verkeerdheid ging zelfs zoo verre , dat M i n u c i u s
zich onvoorzi;itig!i,ik door de troepen van Banibal
liet omringen, waardoor hij voorzeker zoude omge-
komen zijn, zoo Fabius niet te zijner hulp gefneld
was, en "hem verlost had. Na het gevecht, keerde
Fabius naar zijne legerplaats terug, zonder zich
een enkel woord te laten ontvallen over deze onge-
lukkige gebeurtenis , noch over het onbetamelijk ge-
drag van zijnen aiTibtgenoot. Intusfchen bleef deze
gematigdheid van Fabius, niet onbeloond, en ver-
fchafte hem de grootfte bv. rwinning, welke men op
zijnen vijand kan behalen.
D 5