Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
Waarom mrdt cene en dezelfde daad niei door
allen eycn goed gekeurd?
Wanneer kunnen mj de daden van anderen goed
noejnen ?
Waarin v^as het grootmoedige van het gedrag Van
Lycurgus jegens KXc^iïïdtï gelegen?
kïang-hong cn ktang^kïang» ^
Ware deugd is zelfs eerbiedwaardig in heè
oog van den booswicht^
doot* '
I
n een der dorpen van China^^ leefden , onder het
bewind van keizer Han-olion - ti, nVee broe*
ders, Kiang"hong en Kiang-kiang, wier
liefde voor elkander, zoo wel ais hunne overige
deugden, hunne namen voor de vergetelheid be*
waard heeft. . . ,. , . ' r/
, Eens, dat zij naar de naaste fiad gezonden waren-
ter verrigting van eenige zaken, werden zij ondtt'
vveg door den nacht overvallen; zij vielen in handen
van eenige roovers. die hen nier alleen van hun geld
en van eenige kleederen beroofden, maar hun daarerir
boven het leven wilden benemen. Kiang-hon
de oudfte, wierp zich voor hniane voeten, en fmeek-
te hun, om het leven zijns broeders te fparèa^'
3, Onze ouders zijn reeds hoog bejaard," zeide hy^,
3, zij hebben mijnen broeder noodig, om hen té'
3, dienen."'.. ,, Och!".;'riep Kian kiang uit^'
2icli tot de roovers wendende,j,5 Iaat reyn broeder
3. leven, en doodt mij in ^ijn^ plaats! Hij belHinrt,
ens g^zin; hij worde door o^ise ouders teeder' öë-
D ^ mM^