Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
l y c u r g u s, t
De welmeenendfle pogingen worden dikwerf met
ondank beloond; maar de ware menfchenr
vriend laat zich hierdeor echter niet van
zijnen weg afbrengen: door verdubbeling
van grootmoedigheid zelfs tracht hij zijne
tegenflrevers te winnen,
-jycurgus, een zeer verflandig man, werd oni'
Cl
trent 800 jaren voor de geboorte van Christ u
na den dood zijns broeders, in deszelfs plaats door
de Spartanen tot hunnen koning verkoren; doch
raauwelijks zag de zoon des overledenen konings het
levenshcht, of Lycurgüs wilde, ondanks de drin-
gende, bede des volks, zijne waardigheid, onder geene
andere voorwaarde, dan als voogd dvef zijnen jongen
neef, blijven behouden: en ook niet langer, dan tot
deze de jaren bereikt had, om zelf de regering te.
kunnen aanvaarden. Deze zoo edele zelfverlooche-
ning , waarmede hij de eer der hooge waardigheids-
welke hem aangeboden werd, afflocg, deed de alga-
meene^ achting des volks, welke hij reeds door zijne-
wijsheid verworven had, nog hooger Hilgen» doch
wekte tevens de afgunst zijner vijanden op. Al ras-
moest hij de wispelturigheid des volks ondervinden,
en werd genoodzaakt, uit hoofde van een valsch
vermoeden , dat hetzelve tegen hem opgevat had , het ■
land. tei,yedaten-i en elders zich in veiligheid te begé--
ven ; echter bleek weldra'dei; misleide menigte zijne,;
onffhuld zonneklaar, en hij vverd weder met alle ach-
D ^
J