Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C S2 )
gevalle van eene onwaardige vrouw, vervaardigd
hebbende, vertoonde dezelve aan Sully, hem zijne
gedachten daarover afvragende. In plaats van ant-
woord , fcheurde deze het papier voor 'skonings
oogen aan'Hukken: „ ik geloof, dat gij gek zijt!"
zeide de koning. „ Dat ben ik," antwoordde dei
ftaatsdienaar, „ gave God, dat ik de eenigfte in
^ Fraukriik ware." Eens, toen Sully, over eene
onregtvaardige daad,- den koning nadrukkelijke voor-
ftellingen ' deed, geraakte de laatfte in hevige gram-
fchap, ftond ijlings op en zeide, henen gaande:
Hij is toch een on'verdragelijk mensch, en doet
niets dan mij tegenfpreken, en alles misprijzen,
wat ik doe; doch ik zal weten mij te doen ge-
hoorzamen: ik wil hem in geene veertien dagen
zien." Den volgenden morgen hoorde Sully,
die reeds federt drie uren in den morgenftond vooi
zijnen koning gearbeid had,' aan de deur van zijd
vertrek kloppen; ,, wie is daar? riep hij. De
,, koning!" :was het antwoord, en Hendrik
trad binnejj, omarmde zijnen vriend, zeggende;
wanneer gij mij niet meer zult tegenfpreken, zal ik
3, denüen, dat gij mij niet meer bemint.", Hendrik
telde zulke oogcnblikken onder de fchoohfte zijns le-
vens, en getroostte zich daarvoor gaarne die befcha-
lïïingen, welke het natuurlijk gevolg van dergelijke
ovtrijiingen zijn. ' ^ ^ v
IVat zijn de vereischun van een v^aar vriend h
Waarom is het voor ieder ^ en inzonderheid voot
éenen vorst ^ van £00 veel belangd het geluk te heb'
hen^^ een Waar vriend te bezitten?
r Als mj het geluk hebben zulk eenen vriend tt
ieziiten, onder welke verpligting liggen wij dan}
?>
55
ik.