Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C SI )

HENDRIK DE IV. Ófl SULLY,
Een vorst, dié het geluk heeft één y^aar vriend
■ te hebben, bezit eênen fchat, die tegen ai
het goud der opereld niet kan opwegen.
H
endrik de 17., \omx\% vm Frankrijk^ die
omtrent liet begin der 17, eeuw geregeerd, beeft,
bezat het zeldzaam gehik, in zijnen braven' eri op-
regten ftaatsdienaar Sully een' waar vriend aän te
treffen. De koning wist ook dezen ed^ilen man op'
den regten'priis te fchatten, welke hem doo^*'iéde-
ren oogwenk en door elk v.'oord, dat hij tot hetu
fprak, overtuigde, hoe zeer hij aan alles, wat de«'
koning betrof, deel nam. Echter ontbrak het aan
geene afgunllige hovelingen, welke des kontngs'ach-
ting voor Sully trachtten te vermindeven. Hoe hoog
de koning hem ook fchatte, waren er echtei' ibm-
tijds oogenblikken, ,dat hij zich niet onthouden kou
van gevoelig, ja zelfs toornig op Sully te worden^
wanneer deze hem berispte^ doch het gevolg van
dit alles was, dat hunne vriendfchap meer en meec'
aangroeide. „ Het zijn dwazen zeide Hendrik
eens, ,, die zich verbeelden, dat mijne droefheid
5, omtrent Sully van langen dimr zou kunnen zijn:
3, want ik befef, dat hij mij flechts tegenwerpingen
3, maakt, om mijn eigen best en om miinè eigene
eer te bevorderen, en daardoor wordt hij mij tel-
M kenc dierbaarder; ja, ik gevoel dan 2elfs een ze-
zeker- ongeduld, orh hem zülks' tc betuigen.-^
Hendrik, eens eene Cchriftelijke trouv/belofte, ten
Da S^'