Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
X 49 >
1

rkinier de iclerk.
Hebt uwe vijanden Hef.
Jezus.

einier de Klerk, omtrent het midden der
18. eeuw, door een iofwaarJig gedrag en door kun-
de het zoo verre gebragt hebbende, dat hij van ge*'
meen matroos tot de waardigheid van gouverneur-
generaal yan Neêrlands Indir. opklom, had, te
marang nog in beftuur z^nde, veel door eeti*'
Hollandsch ofBcier, met name S t erren b e'r g,
moeten lijden. Deze laatfte, eerst bij den gouver-
neur-generaal lm hof in groote achting en gunst
zijnde, verviel in deszelfs ongenade, en werd naar
een afgelegen eiland gebannen. lm hof, niet dez^
ftraf nog niet voldaan, en voornemens zijnde, om'
zich op het ftrengst te wreken, ftelde de Klerk
aan tot landvoogd van Banda, omdat de plaars van
Sterrenbergs baliingfchap daaraan onderhopri»
was, niet twijfelende, of de nieuw benoemde land-
voogd zou geenszins de gelegenheid verzuimen, om
zijnen vijand, die hij nu in zijne inagt had, al de
hardheid van aijn loc in zijne geheele uirgeftrektheid
te doen gevoelen. De ongelukkige gevangene, van
de keus des heeren ïmhot verwittigd, durfde zich
ook in geenen deele met eenig gunstig vooruitzig:
D vleir