Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ i..
( 4« )
.de toeloop van volk, bpgeeria: om hem te zien, zöo
groot, dat hij naauvVelijt^ in ftaat was, om den weg
te betreden.. Men wil, -dat hij op dit gezigt over
's volks groote nieuwsgieriEiheid zoo zeer verwonderd
^was, dar bij tegen een' zijner vrienden zeide: „ dit
5, volk fchijnt wel zinneloos, dewijl het zoo veel
5, gerudus maakt, en mij zoo toejuicht, alleen,
5, omdat ik zoö vele ichatren mede breng, die ik
5, zonder moeite genomen heb. Tóen ilc van de
,, vo'prgaoiide reis teiü^i kwam, dacht het niet eens
,, aan mij, fchoon " die mij onbefchrijfelijk meet
j, moeite en g vaar gekost heeft." Overal werd. hij
op het fktigst ontvaruen, en door de Staten, gelijk*
tijdig met,.zijne bevordering tot Itiitenant admiraal
van Hplland,, met eene geilden keten, ter waatde
van vijf en twintig honderd gulden, vereerd.
' Waar-om kan men dc • meest. voordeel gevende
daden niet altijd onder de roem* of belangrijkfie
têllen? ', , , . .
Waarom zouden wij aan de verdiensten van
Piet Hein gpm regt doen, als mj het nemen
fier zilvervloot, als de roemrijkjle zijner daden,
•aanmerkten ? . . '
f. [Vat moeten wij in het oog hguden , als wij de da-*
den van anderen naar waarde willen beoordeden}

afi