Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OR
V O O R B E R I G T.
H
\

et zelf de doel ^ 'ivaarmede ik het Leesboek
voor de tweede klasfe vervaa^-digde^ heb ik mij
ook bij het bearbeiden yan deze Karaktertrekken,
ah een Leesboek voor de d^rde kla^fe, vöorgefteld;
fiameüjk^ het oordcel der kinderen op te fcherptn^
en hun 'aanleiding tot nadenken te ge"en. Allô
onderwerpen, die ifi hetzelve voorkomen ^ zijn uit
de gcfchiedenisfen geriomen^ en flelUn dus de per-
Jonen voor zoo als zrf geweest zijn^ zijn en zijn
kunnen» Tevens heb ik meer voorbeelden ter na^^
volging^ dan tot waarfchnwing gekozen^ 7iaardlen
de dagdijkfche ervaring ons meer van de laa'fle^
dan van de eerflt ter befchouwirjg aanbiedt. Oaar^
fie had ik mij geheel tot de terjle foort bepaald^
yermiis het mij voorkomt, dav het in de mieste^
gcvalltn beter is ^ de kinderen door navcl^ing ^'an
het goede f^ dan door waarjch'tmng tegen het kwa-
de^ tot deiigdshetrachting aan te jp'uen: jammer
is het^ dat om in de gefchiedtnis onder zoo vele
roemrijke daden ^ zoo wcinjg voorheelden van huis^
Jelijkc deugden opgeteektnd ztjfu
Zeer weinige zedekundige aanmerkingen ^ zal men
in de verhalen aantreffen; ik heb dezelve yoor den
ondermjzer overgelaten ^ ten ei '.de deze ^ bij wij-
yan gcfprek^ i^iets dat zoo zeer het onder^^'iis
A 2 iij