Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIET HEIN.
tl^j moeten de daden van anderen niet heöor*
detlen naar het voordeel^ dat zij aanbrer^
. gen 5 maar naar de moeite, zorgen en in^
jpanning^ 'welke er tot het bedrijven der^
zelve verascht orden*
p
iec Hein, een der dappcrfle zeelieden, welke
hunnen diensc en hun leven aan ons vaderland ge-
Wqd hebtïen, was tiic geene voorname of rijke oü-»
ders gebforen:' bij ha:d zijne verheffing alleen aan zij-
Den moed, en aan zijne vlijt en kunde te danken,
ïn tiet jaar iÖ24gafhij, als onderadmiraal, reeds
de uhftekendüe proeven zijner dapperheid, daar hij
Hechts met veertien fchepen, niet alleen de ftad J/.
Salvador in Brazrlie vermeescerde, maar ook op
eene aldaar Kggende Spaanfcbe vloot, van zesen-
ttvintig fcheptn, e^ne volkomene overwinning be-
haal.ie, met dat gevolg, dat hij, behalve eenen aan-
merkelijken bint, een en twintig fchtpen veroverde
en in ons vaderiand^opbrajr. In het jaar 1628 werd
bij weder naar de Westindic gezujiden, om op da
Spaanfche zilvervloot te pasfcn, welke van daar<
rijk met goud, zilver en andere kostbaarheden ht*
ladeti, naar Europa moest terug keeren. Piet
Hein kweet zich van dier^ last zoo wel, dat hij
dc geheele zilvervloot meesfer werd, waardoor h'^
ons vadeiland eenen buit aanbragt, welks waarde
bijna twaalf millioenen guldens beliep. Toen bij
yan dezen gelukkigen togc te huiswaarts gekeerd
was, en te Amfterdam voet aau wal zcttede, was
de