Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
<ieï eenJge fpljs of eenigen drank te willen gebriii-
ken, in zijne tent, onophoudelijk den naam van
Clitus uitroepende. Zijne vrienden, voor zijn le-
ven beducht, trachtten hem te troosten, terwijl laffd
vleijers hem poogden tevreden te (lellen, door te
betoogen, dat Clitus naar verdiensten geftrafi
'»vas; door welke vaH'che troostgronden hij zich
allengs liet gerust ftcllen. Nadat hij vervolgens zij-
ne verregaande trotschheid tot het uiterde gedreven
had, zelfs zoo, dat ieder voor hem knielen mocst,
ttierf hij plotfelhrg aan de gevolgen zijner onmatige
levenswijze, in den bloei van zijnen leeftijd, om-
trent 320 jaren voor de geboorte van CHRisTtrs,
ten voorbeeld ftrekkende, hoe- buitenfporigheid,
Jioogmoed en heerschzucht den besten'aanleg in den
mensch onderdrukken, en hem voor anderen onver-
dragelijk en gevaarlyk maktn.
■ Waarom, is het nooäig, dat wij, elk in onzen
kring, met den flaat, waarin de iKeorzienigheid
ons gefield heeft, tevreden zijn?
IVaarom is het niet goed, dat men zich in alles
naar de gebruiken en levenswijzen van andere vol-
ken fchikt?
Aan welke gevaren fielt de mensch zich bloot ^
'door zich aan buitenfporigheid of onmatigheid toe
te geven?
Hoe had Alexander zijne levenswijze moeten
inrigien, om de fmart en wroeging over den dood
eijns vriends tc voorkmmeh?
sn.