Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 44 )
Wat moeten inij bij het geven van ons mord /»
het 'oog houden?
Ah het houden van ons woerd ons in moeite of
gevaar -fikkelt, behoeven wij hetzelve gak dan te
houden?
fVaarom is het in de menfchelijke zamenleving-
van zoo veel belangd dat ieder zijne gedane behfte
volbrengt ?
19.
alexand^ir.
Mattgheid en nederigheid behoeden ons in ge
lijke mate voor vele misJJagen, als overdaad
en trotschheid tns aan dezelve bloot flellen. '
. 1 e x a n d e r, koning van Macedonie, regeerde
omtrent, 3.25 jaren voor Cliristus geboorte, en
omderfcheidde zich reeds in zijne jeugd door moed,
trotsclilicid, roem- en heerschzucht, bronnen, waar-'
nit, in zijn volgend levep, zijne goede en kwade
handelingen zijn voortgevloeid. Duor zijne roem-
en heerschzucht aangëfpoord, wilde hij de geheele
wereld overwinnen en aan zich onderwerpen; door
zijnen onwankelbaren moed in de grootfte gevaren,
bragt hij het groote Perfifche rijk ten onder, en
breidde zijne veroveringen nog veel verder uit, en
door zijne trotschheid, liet hij zich zoo verre ver-
voeren, dat hij als eene godheid wilde geëerd zijn.
Niettegenftaande deze uiterften, waarin hij verviel,
bézat hij ook deugden, waardoor hij de achting van
velen verwierf. Eens met zijn leger door eene
'saudwoestijn, waarin geen water te vinden was,
■ ' trek--