Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 41 )

18.
REGULU§ EN ANTONIUS HAMBROEK,
Zullen mj onze achting en het %>elzi}n van
^ anderen bevorderen^ dan^noeten %nj met
behoedzaamheid beloven^ eh getrouw onze
gedane belofte VcrVullenP \ •
O
mtrent 350 jaren voor de geboorte van Chris-
tus, waren de. Romeinen met de Carthagèrs iii
oorlog, welke met eenen ongetijken uitllat^ ecuiga,
jaren werd voortgezet. Nadat de eerstgemeldé eeni-
ge overwinningen op de Carthageis behaald had*
den, waagden zij het, om, onder aanvoering van
Re gul US, naar Canhago over te ilcken; doch
hjer viel de oorlogskans te hunnen nadeele uic, en
Regulus werd met eenige zijner fuVdaten gevangen
gemaakt; Intusfcheh zeiteden de Romeinen den oor-
log met zulk een ongelukkig gevolg vwjrt, d>t zij
eenige fteden verloren, en hunne vloot door eenen
ftorm bijna geheel vernield-en verbrijzeld zaqien.-
Zij lieten zich echter hierdoor geenszins affchrikken,
maar verzamelden eene nieuwe vloot, waarmeJe het
hun gelukte, om over de Garthagers-te'zcgevien'n,
met dat gevolg, dat deze laatfte zoo verned^-rd war-
den, dat zij om den vrede lieten vragen. 'Ten ein Je
hierin des te beter te Hagen, v.onden zü den i^evan-
genen Regulus met eenigen hunner -naar Rotnc^
onder belofte, dat zoo hij niets konde uitrig er., hij
dan als gevangene zoude terug keer. n. Wir dtj.kt
gij, dat Regulus gedaan heen? Offch^on hii - s" ,
welke folteringen hem wachtten, bijaldien hij zond'.r
in zijne zending geGaagd te zijn, naar Canhago tti
C 5 kt^i-