Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4o )
pene provincié herrchapen Werd. Zoo veel vermag
de moed en braafheid van één man. Maar waartoff..
mag hy toch zoo vele pogingen ter verbetering
hebben aangewend? Niemand toch zal gaarne zulke
ondernemingen, zonder vooruitzigt pp eigen voor-
deelaanvatten en met opoffering van eigene rast of
eigen gemak doorzeften: denkt gij niet, dät hij ver-
Volgens het land heelt blijven regeren? O hgén! zijn
doel bepaalde, zich niet om te regeren öf-om eené
groote rol te fpelen. Toen hij alles in rust gebragt
had, keerde hij tot zijnen vorigen levensHatiJ terug,
cn verjiet Pera zoo arm, als hij daar gekombn was ,
fchoon tiij, uit hoofde van zijne wijsheid en braaf-
heid, overal bewonderd en aangebeden werd. Iti
Spanje terug gekeerd, benoemde koning Karei
de I. hem tot bisfchop van Valencia, waar hij.
aijne laatfte jaren in rust en tevredenheid eindigde.
Welke zijn 4e gevolgen van het al te driftig
najagen van rijkdommen?
Als mj het geluk van anderen willen volmaken y
motten wij dan ons eigen belang in de eerße plaats
ftellcn? •
: Zoudt gij in de gedragingen van Pedro de la
Gasca de kenmerken van ware grootheid kunnen.
*3nmjzen1 •