Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
17.
pedro de la gasca.
Ware grootheid beflaat geenszins in helden-^
moed, diepe geleerdheid of alles overheer-
jehende magt, maar in belangelooze opoffe-
ring van zich zeiven ten nutte van anderen,
T
JL oen de ondernemende geest van Goliimbus
eenen korteren weg naar de Oostindie poogde te onCf
dekken, liad hij zeker geen ander doek dan om /ij-
nen tijdgenooten en nakomelingen van dienst te zijn.
Geen vooruitzigt op eigen voordeel of grootheid was
zoo groot ot zeker, dat men het als de bron zoude
kunnen befchouwen, waaruit zijne handelingen voort-
vloeiden. O )k zijne tog'genooten durfden zich wti-
nig voordecis beloven uf zich met eenen günstigen
uitdgg vleijen; van daar, dat hij op zijne eerfte reis
met niets, dan met twijfelmoedigheid, misnoegen
pn oproer van de zijde zijns volks te kampen had.
Doch naauwelijks had men, ten ongeUikke der be-
woners van Amerika, den rijkdom van dat land aan
goud en zilver ontdekt; naauwelijks had deze maar
zich in Spanje verl'preid, of vele lediggan.sers en
gelukzoekers begaven zich naar Amerika, om hun-
ne hebzucht, ten koste van het zvyeet en bloed
der bewoners dezes lands, te verzadigen. Onder
degepen, die aan het hoofd van gewapende ben-
den .alles vermoordden en verwoestten, wat (un
flechts in het bevredigen van hunnen onverzadeltjken
gouddorst tegendond, verdienen voorzeker Cortes
cn de beide P i z ar ro's'met afgrijzen genoemd te
\70rdc11. De ^ctde verwoestte Mexico en vermoord-
de