Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 37 >
ojntdekker der nieuwe wereld deed geene moeite, orq,
hen, door vele woorden, van bet tegendeel te over-
tuigen; doch, toen er gekookte eijeren op latel ge-
bragt werden, nam hij een ei, cn vraagde : Wiû
van de hèeren kan eèn ei op zijri punt zetten,
5, zoo, dat het overeind blijft Üaan?/' Eeîiisçen,
hunner pOogdçn dit te doen, doch te vergeeFs.'
Eindelijk nam Col um bus het ei^ drukte, het aan
eene puHt in, en IiQt flpnd. ovçreind. Toei\ zij dit
zagen, riepen zij als uic eenen mond: ,, ia! zoo
„ hadden wij hét oo1c wel kunnen doen." Cq-
1 um bus antwoordde hun lagchënd: ,, üc beken,
„ mijne beeren 1", dat het eenigile ônderfçheid hier-
3, in beftaat, dat gij het zoo hadc doen,
„ doch dat ik hét alleen zoo gedaan V^û-
lende hij hiermede zeggen, dat, als men met de
uitvindingen en ontdekkingen van eenen ander' be-
kend is, niets gemakkelyker valt. dan te zeggen:.
dat had ik ook .kunnen "doen;" ma-ir dat 'he&
geheel iets anders, en geene zoó ligre zaïk is. onv
eenen onbeganen weg te behandelen, cn zicli zel-
ven een pad te banén : en dUs, om het ki^micn
doen^ in gedaan hebben te veranderen.
Waarom is het niet billijk dat men dc omdek^
kingen vari anderen ye^kk.int of in een ohgaußig ^
licht plaatst ^ ^
Waarom komt iemand^ die iets ontdekt of uitge-^
vonden heeft^ n^er eer toe ^ dan eet? ander"^ », ais^
ùp dat fpoor voortgaande , de gedane ontdekking^
verder uitbreidt of dc uitvinding tot volkamenhcid,
brengt? '