Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 5 '
Jamaica naar eenig ander land over te Voeren, er-
wijl deze - gedurende eene vaart van meer van dertig
mijlen, mei; alle gevaren en ongemakken worstelden,
moest Columbus met zijne togtgenooten derzet-
ver komst verbeiden, en met alle ongemakken kam-
pen.- De Amerikanen ,- die de Spanjaards eerst voor
wezens van een' verhevener oorfprong hielden, voor-
zagen hen ook van hetgene tot hunne nooddruft ver-
eischt werd; doch het duurde niet lang,- of hunne
achting voor dezelve begon aanmerkelijk te ver-
minderen , vermits ceuige der fchepelingeli hunne
weldoeners, de Amerikanen, op de wreedfte Wijze
begonnen te mishandelen , hetwelli van dat gevolg
was, dat zij bijna ophielden de Spanjaarden van
levensmiddelen te voorzien. In dezen dringenden
liood, die hen allen, door gebrik aan het noódigè
voedfel, met den dood dreigde, bedacht Colum-
bus eene list, welke alleen, uit hoofde der drin-
gende omfiandigheden, waariiï hij verkeerde, eenig-
zins kan gebillijkt worden. Hi] trachite namelijk hét
hoog gevoelen, hetwelk de Amerikanen van heft
opgevat hadden, en dat nu tot zu!k eene laagte
gedaald Was, weder op te wekken. Hiertoe bedien-
de hij zich van eene maansverduistering, welker tijd
hij vooraf berekend had, om de onkundige en af-
godifcbe Amerikanen, ter bezorging van den noodi-
gen onderiïand, te noodzaken. Den dag, voor dat
s nachts de gezegde verduistering plaats zoude heb-
ben, liet hij de voornaamfte perfonen van dat ge-
west om zich vergaderen, en na hen, wegens
hunne verkoelde genegenheid, beri.spt te hebben,
zeidö hij: dat de Spanjaards dienaars waren van den
Grooten Geest, die in den hemel woont; en dat
deze, verboord wegens hunne weigering, om onder-
iiajid te verleenen aan mannen, die bijzonder in zijne
£unst deelden', gereed was, die misdaad niet voor-
bed-