Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"TT
C 31 )
tnaar 00k Voor andere landen, waar hij met geene
•mindere hevigheid gewoed heeft, noodlottig geweest.
Getuigen hiervan zijn de menigvuldige verwoestin-
gen , welke hij langs de Franfche kusten, inz -o-
derheid die door het kanaal befpoeld worden, ver-
■oorzaakt heeft. Op de batterij Napoleon bij Cher*
bourg, die zich op eenigen afiland in zee uitflrekt,
hebben meer dan vierhonderd menfchen het leven
moeten verliezen, daar het geweld der golven doof
geene middelen te fluiten was. Hoe gelukkig ech-
ter , dat het, zelfs bij de verfchrikkelijklte gevaren ,
zelden aan menfchen onbreekt, die met meer dan
gewonen moed ter hulpe hunner lijdende medemen-
ichen gereed zijn. Toen op de batterij de nood ten
hoogden top geklommen was, zag men een vaar-
tuig dwars door de bruifchende golven naderen. De
jonge T r i g a u d , inlpecteur van den dijk, had
moeds genoeg gehad, om in de woedende zee te
fpringen , ten einde zwemmend een vaartuig te ha-
len, dat een kwartier uurs verre van die plaats ten
anker lag. Hetzelve Jjereikt hebbende, hieuvt' hij
den kabel los, en worstelde iBet mannen-moed zoo
lang, tot hij het bij den dijk bragt, om de nog le-
v.ndcn aan boord te nemen. Helaas! hun getal was
klein. Niet meer dan twee en veertig menlchen,
van de vijfhonderd, die zich daar bevonden, kon-
den de vruchten van zijnen heldenmoed plukken; del
anderen waren reeds eene prooi der golven gewor-
den: en van deze weinige geredden hebben er nog
acht, zoo bij de overvaart, als in den volgenden
^ nacht, het leven verloren. Met de uiterflre infpan-
ning zijner krachten, redde hij, wat te redden \vas<
Een arbeider, wien beide de beenen afgeflagen wa-"
ren, torschte hij op zyne fchouders naar het vaar^
tuig, terwijl hij bijna van vermoeidheid onder dien
last bezweek, Aa* hen, welke zich nog min of
meer