Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C so )
door de ftad tot aan de bedreigde plwrs, begaf zicTi
het eerst in dezelve, door nog twee anderen gC'
volgd, en overdekte met het grootfte levensgevaai
het meej-gemeld dijkje met zeilen, terwijl de woe-
dende golven elk oogenblik de boot, benevens de
daarin zijnde perfonen, met eenen wisfenv onder-
gang dreigden. Dit fchrander uitgedacht middel
werd door den besten uitilag bekroond. Door het
bedekken van den dijk met zeilen, bleef dezelve
voor eene doorbraak bewaard: zoo dat met alle
regt gezegd kan worden, dat door den moed en
tegenwoordigheid van geest van K. R ijlen berg,
onder beftuur der Goddelijke Voorzienigheid, het
fchroomelijkfte onheil afgeweerd, cn het eiland
SchouKcn is behouden gebleven.
Wat komt ons in tijd van gevaar het meest te
fladef
Masten mi in tijd Van nood heßuiteloos het ge-
vaar aanfchouven ?
Hoe kunnen yij ons best voorbereide}!, «rn in tijd
van gevaar even als Rijfenberg te handelen?
14.
T r i g a u d»
tyij mogen niet roekeloas ons leven n'agen,
maar cene overdrevene vrees voor den dood
moet ons ook niet terug houden, als het er
op aankomt, om door eene floutmoidige
daad h*t leven van anderen te redden.

'e ftorm vaj den 14. ert 15. Van Louwmaand
des jaars 1808 is niet alleen voor ons vaderland,
maar