Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
cn verminkte ligcbamen om en om, en liet niet af,
fchoon er, gedurenDe dit zoeken, uit de ftad hevig
op hem gefchoten werd, voor dat hl) zijnen geliefden
broeder vond, die, gewond en met bloed en ftof
bedekt, onder de menigte dooden en gekwetften
als begraven lag. Nu ontdeed hij hem van zijne
wapenen, en droeg hem met groote blijdfchap op
zijne fchouderen naar het leger, waar heen hij, door
vermoeidheid en verzwakt door eene wonde, welke
hij bij de^e edele daad bekomen had, flechts zijnen
broeder fcheen gebragt te hebben, om in deszelfs
armen den geest te geven. Gelukkig waren beider
wonden niet dooJelijk; en de bijzondere zorg, wel-
ke men te hunner hulpe aanwendde, was van dat
gevolg, dat zij eerlang volkomen herfl:elden, en zich
in elkanders bezit konden verheugen.
Waarom moeten tvij de edele en voortreffelijke
daden onzer vijanden prijzen, en hen hierin trach-
ten na te volgen?
Waardoor kunnen wij het best aan onze broeden
of zusters bewijzen, dat wij hen lief hebben ?
13.
koenraad rijsenberg.
Moed en tegenwoordigheid van geest zijn de
voornaamfle middelen, om eenig ongeval voor
te komen of af te wenden.
Op den 14. en l?. van Louwmaand des jaars
1808, trof ons vaderland eene ramp, welke ver-
fchrikkelijk in hare uitwerkfelcn was. Een- hevige
ftorrn,