Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 27 )
12.
FERDINAND D'A^^OLOS D« GUADALAFERE.
Niet alleen in voorfpoed ^ maar ook in onge^
luk en tegenfpoed ^ 7no^en wij onze broeders
en zusters met verlaten.
o
nder de fpaanfche folda^en, die in het jaar 1573
de Städ Haarlem bc^legerden-, was er een, wiens
ware broederliefde niet alleen onze bewondering,
maar ook onze navolging verdient, fchoon hij een
onzer vijanden was.
Deze, Ferdinand d'Avolos de Guadala-
fere geheeren, werd met vele anderen, onder wel-
ke ook zijn hartelijk geliefde broeder wqs, afgezon-
den, om eenen Itorm op de Ihd te wagen. Dit
voornemen werd volbragt, doch met eenen ongeluk-
kigen uitllag, zoo dat zij verpligt waren, om met
groot verlies naar de legerplaats te wijken. Terug
en in zijne tent gekeerd zijnde, werd onze Ferdi-
nand hevig aangedaan, toen hij zijnen broeder mis-
te, en niet anders vermoeden kon, dan dat hij ge-
wond of gefneuveld, onder de menigte van gekwes-
ten of dooden, op het flagveld was blijven liggen.
Hoe hij te moede was, en welke droefheid hem
dit akelig en zielgrievend denkbeeld veroorzaakte,
kunt gij Hgtelijk befifFen, als gij uwe broeders of
zusters lief hebt. Zou hij in deze omftandigheid
meer gedaan hebben cian klagen? Ja, hij bedacht
zich geen oogenblik, om eene poging ter . redding
van zijl en broeder aan te werlden. Door zijne wa-
penen gedekt, keerde hij terug naar de plaats,
wa^r de aanval gefchied was 3 wentelde de doode
en