Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =6 )
5ich dat van dienzelfcJen de la Lande, die ^em
te voren iBttt zoo veel heuschheid bejegend. en hem
zijn vrijheid weder gegeven had. Wat inotst de
Ruiter nu doen? De pligt van dankbaarheid ge-
bood hem, om wederkeerig zoö te handelen, als
hij behandeld was, en dus de la Lande op vrije
voeten te ftellen; doch aan den anderen kant, had*
hij last, oin alle fchepen van dien aard te nemen en
op te brengen: eene nioeijelijke zaak voorwaar,
wanneer wij, door de vervulling van den cenen pligt,
ons aan overtreding van eenen anderen moeren fchul-
dig maken. Wat denkt gij, dat de Ruiter in dit
geval deed? Hij maakte zich meester van de beide
fchepen, en hield de la Lande, nevens den an-
deren kapitein, gevangen. Vindt gü dar niet hoogst
ondankbaar? Wij znlien zijne vrijfpraak aan u over-
laten, zao gij oordeelt, dat hij niet anders l-ad kun-
nen handelen; doch hierbij moec gij in het oog hou-
den, dat de Ruiter verpligt was, als vlootvoogd>
dc b2velen zijner overheid te gehoorzamen, en dat
<le la Lande, door de vrijmoedige taal van de
Ruiter, van het bedrijven eener onregtvaardige
daad terug gehouden werd,
Hoe komt het, dat menfchen, die oi'if misdadig
nocmtn^ dikwerf £00 fchuldig hiel zijn? .
In welke gevallen ^ of onder welke omßandighe*
den ^ zou dc Ruiter zich aan ondankbaarheid
fchuldig gemaakt hebben ?
H^at kunt gij nu ier zijner verontfchuldiging
bijbrengen?
Ifi.