Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 25 )
II.
M. A. DE RUITER tn DE lA LANBE.
Wij moeten hij het heoordeelen van eens anders
daden ook op den grend uien, waaruit zij
voortkomen.

T.
oen M. A. de Ruiter, omtrent het midden
der zeventiende eeuw, als fciiipper op een koop-
vaardijfchip voer, werd hij door een' Franfchen
vrijbuiter» de la La nde, aangevallen en gevangen
gemaakt, oflcnoon ons vaderland met Frankrijk
in gcenen oorlog was. De Ruiter toonde hem,
hoe onbillijk het was, om zoo met zijne vrienden
en bondgenooten te handelen; doch het was te
vergeefs; de Ia Lande wilde er niet naar hoo-
ren, en fprak van niets anders, dan hem voer
goeden prijs te houden. Eindelijk vraagde hij aan
de Ruiter: „ of hij geenen dorst bad?" tn
dit door dezen met ja beantwoord zijnde, ver-
volgde hij: ,, wat wilt gij hebben, water of wijn?"
„ Ben ik een gevangene," gaf de Ruiter ten ant
woord, „ zoo geef mij flechts water; raa?r ben
„ ik een vrij man, zoo fchenk mij wijn!"
rustige vrijmoedigheid behaagde de ia. Lande der-
mate , dat hij hem met eenen dronk geluk op zijne
reis wenschte. Eenige jaren daar na, werd de Rui
ter met uitdrukkelijken last naar zee gezonden, om
op de Franfche vrijbuiters jagt te maken, en dezel
ve te Hfmen , naardien zij den koophandel onzes
vaderlands veel fchade toebragten. Hij volbragt dien
last met den hem eigenen moed; en onder de twee
leerfte fchepen, die liem in handen vielen, bevond
B 5 zich