Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c^rr
C H )
weggerukt. Die liet leven nog rekten , waren zooda-
nig vermagerd en verzwakt, dat velen, bij liet tet
aarde beftellen der lijken, onder de doodbaar neder-
vieltn en den geest gaven. Gedurende deze toonee-
len van ellende, voerde de burgemeester Pi eter
Adriaansz. van der Werf het bevel over de
itad, en wilde naar geene voorflagen tot overgave
hooren. Eens voerde de dringende nood eenige
burgers in vertwijfeling te zijnen huize, om hem
met geweld te noodzaken, de rtad aan den vijand
over te geven, doch te vergeefs. ,, Mannen!"
zeide hij, ,, ik heb eens eenen eed voor het va-
„ deriand en deze ilad gedaan, en hoop dien,
„ onder hulp van den Gever alles goejs, ftand-
,, vastig te houden. Spijs heb ik niet, en moet
,, toch ééns fterven; het is mij om het even.
,, of ik den dood door de hand van vriend r f
,, door die van vijand onderga; zoo mijn ligchaam
,, u tot fpijze dienen kan, fcheurt het dan onbe-
,, fchroomd van een, en deelt het zoo verre het
,, ftrekken kan. Ik ben getroost, en wil vrijwil-
,, lig mijn leven aan uwe behoeften opoiferen;
,, doch tot de overgave der ftad zult gij mij nooit
„ bewegeui." Deze ixoedige en llandvastige taal
deed de menigte befchaamd henen gaan , en de
brave en getrouwe van der Werf had eenigen
tijd daarna het genoegen, om zijne ftandvastigheid,
door het ontzet der Had, beloond te zien.
Moeten mj altijd onze beloften volbrengen?
Als het ons moeijelijk is onze beloften te volbren-
gen, vaarom mogen ivij dezelve daji echter niet
verbreken.
M'as het voor de ftad en burgers van belang,
dat van der Werf flandvastig bleef, en
"xaarom P *
II.