Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( " )
warmde hem, en werd ras door eenen zucht, wal-
ken hij loosde, overtuigd, dat haar veri«oeden zeer
gegrond geweest was. Nu fpaarde zij tiid noch
moeite, om den fchipbreukeling alle hulp te bewij-
zen, en had ook het onuitfprekelijk genoegen,
hare zorg beloond te zien, daar hij weder geheel
bekwam. Vervolgens hield zij hem nog eenigen
lyd bij zich gaf hem eenige oude kleederen, en
zag den geredden zelfs wel ras. tot volkomene ge-
zondheid herfteld. - Hij vertrok naar Amjlerdam,
en deed nog eenige reizen, met dat gelukkig gevolg,
dat hij na verloop van tijd een welgegoed koopman
werd. Beflendig dankte hij God voor zijne redding,
en wijdde dankbare tranen aan de nagedachtenis
van haar, die daartoe, in de hand der Voorzie-
nigheid, het middel geweest was.
Ieder braaf mensch zal voorzeker overjtet ongi'
luk van anderen aangedaan zijn: mcmr is het
genoeg, als wij flechts medelijden gevoelen ?
Waarom moeten wij het lijden van onze mede-
menfchen trachten te verzachten, of hen helpen ?
lodewijk de XIV.
/iï/, die ons vleit en onze gebreken prijst, kan
onze vriend niet zijn. Rijke en voorname
lieden hooren minder de vi aar heid, dan arme.
D,
'e koning van Frankrijk, L ode wijk de veer-
tiende, hield zich dikwerf bezig roet het maken
*an verzen, die hij dan zynen hovelingen voorlas,
Ë 3 met