Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 18 )
Ê^il
h


delaglace.
Onze ouders moeten zoo veel voor ons do'n,
zoo veel voor ons doorRaan, en hebben
dei halve, vooral in tijd V(tn lijden, de
billijkjle aanfpraak op onze heldhafti3.11e
hulp, krachtdadigften troost en onwankel-
bare aankleving.
O,
'nder de menigte ongelukkigen, die in het laatst
der verloopene eeuw, in Frankrijk, aan de heersch-
en wraakzucht vaii-eenigen ten doel Honden, be-
vond zich re Lyon zekere Delà g lace, die, aldaar
in de gevangenis opgedoten , van ieder, behalve van
'zijne dochter, verlaten was. Zelden verliet dit bra-
ve meisje zijne zijde, maar trachtte door allerlei
middelen hem zijne drukkende omftandigheden te
verligten. Dan, tot overmaat van fmart, moest hij
naar de gevangenis te Parijs overgevoerd worden.
Het ouderlievende, meijje fmeekte de geleiders haars
vaders, om hem in het rijdtuig te mogen vergezel-
kn, doch te vergeefs; alle harten fchenen voit ha-
re bede gefloten. Schoon zij van een zeer zwak
ligchaamsgedçl was, konden echter geene gevaren
of moeite haar terug houden of doen wankelen. Zij
volgde te voet het rijdtuig, waarin men haren vader
weg voerde, en leide dus eenen weg af van meer dan
lionderd uren Geen' uogenblik hield zij op, hem
TC volf^en. Z'j verloor nimmer haren vader uit het
or>g', dan alleen, om hem in elke ftad, waar zij
»erioefckfl, het noodige voedfj gereed te maken,

üH