Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
rr

G;
C i6 )

ï, „ tevreden en nuttig leven leiden, en daarenbo-
„ ven nog een gelukkig, einde hebben. Vele
„ menfchen worden met weidaden overladen ^
„ „ doch eer zij het vermoeden, wordt hun we-
j, „ der alles ontnomen,; en zij Horten dieper ne-
,, ,, der, dan zij te voren geftegen waren." Dus
.„ fprak Solo n-, maar ik verachtte zijne taal»', en
5, zpg niet weder naar hem om. Sedert dien tijd,
,, heeft het ongeluk mij , onophoudelijk vervolgd en
„ van alles beroofd." .
Cyrus leide uit deze woorden eene nuttige les
voor zich zelven af, fchonk Crefus het leven,
en behield hem als vriend bij zich.
Welke" les kon Cyrus, en kunnen vtj ook,
uit de V/oorden van S o I o n en uit het voorbeeld
van Crefus trekken ?
Waarom kan men een mensch hier op aarde y
voor zijnen dood^ niet gelukkig noemen'^
6.
ccb.nel1s AARSEN.
Het is verachtelijk, van ßechte middelen, ter
bereiking van zijn oogmerk^ gebruik ie
maken.
I
adat de koning van Spanje vele jaren tegen de
Nederlanders den oorlog gevoerd, en niet dan fchade
met denzelven geleden had, begon hij eindelijk, in
het begin der zeventiende eeuw, van gedachten te
veranderen, en ernllig om den vrede te wenfchen.
Hij fpaarde geene middelen, om dit oogmerk te bc-
rei-
1\
sfe