Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
T
C 14 )
•V
/
5-
C R
U S.
Noemt geen mensch gelukkige alleen omdat
hij groote rijkdommen bezit; zijn geluk
" is dikwijls op eenen zeer, losjtn grond
gebouwd*
c,
efiis, Iconina: van Lydië^ wegens zijnen
grooten rijkdom beroemd, geraakte, omtrent 540
jaren voor Christus geboorte, in oorlog met
den Perfiichen koning Cyrns, met dat ongeluk-
kig gevolg dat hij door dezen gevangen genomen
en veroordetld werd, om levend verbrand te wor-
.den. Zoo mag men immers wel met zijnen over-
wonnen vijand handelen? Men plaatste den onge-
lukkijjen koning, met veertien der zijnen, op eenen
brandllapeh Toen het h'iit \^am vatede. riep
»Prefus angflig uit: „ O Solon! vSohon!"
Cyrus, op dit roepen opme kzaatn geworden,'
wenschte de reden te weten, 'die tot het noemen
van dien naam 'aanleiding gaf, en ontving van
Crefus t t antwoord: ,, Ik roep een' man, dien
,, ik allen vorsten ten onderwijzer 2ou willen voor-
,, ftellen." Dit veel beteekenend zeggen fpoorde
Cyrus 'aan. om meer hiervan te weten. Hij
gaf 1 st om het vnur te bluslchen, en den ver-
oordeelden koning tot hem te brengen, w-lke, na
een weinig tor zich zelven gekomen le zijn, al-
dus fprak: .,0 Cyrus! er zulkn buiten-.mij
„ weinig menfchen zijn, die yaiT zulk een toppunt
5, van geluk tot znlk eene laagte nederftorten. In-
5, dien gij mij het leven wLlc Ipmen, dan zal mis-
fchiea