Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C Ï3 ) *
gen tijd met hem onderhouden had, vertrok deze,
en nu konden de hovelingen niet lanfiei' hunne
nieuwsgierigheid beteu^^elen. Zij drongen all n om
Bart heen, tefwijl eenigen hem vraagden: hoe hij
het toch gemaakt had, om met zijn (chip door de
Engelfche 'Vloot, die de haven van D'uinkir-ken iti-
geftoten hield, te komen? — Op de^e vraag pl. t-
fie hy hen allen digt nevens eikander, dreef 'i-rn
vervolgens door ftooten met zi.iné ellebogen lH
vuisten uit den weg, ging midden door ben heen, en
antwoordde, terug keerende: g, ziet daar, hoe .k
i, gedaan hebl" ^ Sommige hovelingen gingen,
lagchend over s'mars onbefchaafdheid, den k i-
ning van dit zonderling gedrag kennis gevendoch
Lo de wijk voerde hun op eenen ernstigen toon
tp gemoet: „ het is • waar, dat de man ecnigzins
„ onbefchaafd is, maar hij handelt in mijne zaak
,, zeer dapper, en verdient, geene berpotting, m'^ar
„ wel uwe hoogachting — is er onder ulieden wel
iemand, die doen kan, wat hij doet?" — Wat
denkt gij, dat zij hierop zeiden ? — Eene be-
fchaatnde buiging, die netn te kennen, gaf, was
alles, wat zij wisten le antwoorden. — Bart kéerr
de véTvolgens tot zijnen post terug, nadat hij alle
blijken van erkentenis van den koning ontvangen
had.
Waarom mogen •wij met brave menfohcn, als
Stze minder befchaafd zijn, den fpot niet
4rijven 9
IVat moeten wif in het oog houden, ah wij an-
deren tiillen beoordcelen? ■
J