Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page

-r lo-T
H :
„ te harden tegen den invloed van het we^er?
Wat kan men beier doen, dan zich aan geene
5, gnlzighöid of wctlde te gewennen, daar men
5, niet verzekerd is, dat men beüendig alles in
5, overvloed zal genieten? Wie zou bij het ver-
5, figten van .zwaren en moeijelijken arbeid geluk-
5, kiger of beter gelchikt wezen, om den Haat of
5, eenen vriend van dienst te zijn, ik of iemand
,, van uwe levenswijze? Gij fchijnt uw geluk in
j, ledigheid ie Hellen; ik daarentegen ben van ge-
„ voelen, dat de arbeid, gspoard met' geene of
weinijie behoeften, uns grootfle geluk uiunaakt,"
Op eenen anderen tijd, hckiadgde zich iemand
over de moeijeüjkheid eener reize, die hij re voet
had afgelegd. „ Hadt gij t^eenen ilaaf, die u vol-
5, ^en kon ?" Vraagde Socrates hem. „ O
}a!" was het antwoord; „ Droeg hij iers?"
Vervolgde Socrates. ,, Ken' grooten bundel
5, Deze zal dan wel vermoeid geweest zijn?"

Neen! want ik heb hem met eene zware vracht
,, vvcder naar de Had gezonden " ,, /^ie," ging
Socrates voort, „gij hebt het voorregt van
5, gelukkig te heeten boven uwen fluaf. hiij,
j, fchoon arm, geniet de voorregfen der natuur,
j. Gij zijc rijk en viij, doch zwak en tf»t eenigeu
vermoeijenden arbeid ongefchikt. Hij daarentegen
5, is arm en uw llaaf^ doch gezond en Herk.
,, Gij kunt nu zelf beflisien, wie van u beide
het gelukkigst is." \ .
If^aarom kunnen rijkdom en aanzien niet altijd
gemeden geven P
ffelken regel moeten 'wij volgen, om , zelfs bij
geringe bczitiingm^ gelukkig te kunnen zijn?