Boekgegevens
Titel: Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1818
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 830
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200082
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Karaktertrekken, getrokken uit de algemeene en vaderlandsche geschiedenissen: een leesboek voor de derde klasse, ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 9
SOCRATES.
(^Een voorbeeïd van matigheid^
Het hangt niet zoo zeer van de rijkdommen
af^ om gelukkig te Itven^ maar wel van
het. gebruik, dat men van dezelve rnaaktm
D.
'ezelfde So crates, van wiens dood wl^ gefpro-
ken hebben, leide eene matige levenswijs, en tracht-
te zijn ligchaavn tegen allerlei ongemakken en ver-
moeijingen te harden; van daar, dat hiï zich met
weinig vergenoegen, en zonder zich re vermoeiïyn,
eenen geheelen nacht kon doorwaken. Gij weet
mogelijk reeds bij ondervinding, dat de mensch uoor
gewoonte zich aan velerlei zaken en onaangenaamhe-
den gewennen kan, zoo het hem Hechts ernst
is. — Ook hiervoor moest hij van z\ine vijanden
menige fcherpe aanmerking hooren, die hij echrer
altijd met zijne gewone bedaardheid beantwoordde.
Iemand, die in alle pmciic en overdaad leefde»
voegde hem eens toe: dat de wijshekl ook geluk
moest aanbrengen, maar dit het bij hem zoo niet
gefteld fcbeen, daar hij een fober leven leidde.
5, Laat ons eens zien," antwoordde Socrates,
5, of ik waarlijk zoo ongvUikkig ben: gcïoofc gij»
,, dat mijne eenvoudige fpijs nii minder e^zond-
5, heid en krachten geeft? Weet gij niet, dat
,, dengenen, die weinig heefr, de fpijs het besie
5, fmaakt? Vindt gij het berispenswaardiij. dat ik
,, des winters en des zomers op dezelfde wijze
,5 gekleed ga, ten einde hierdoor mijn ligchaam
A s „ te
(