Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
uijzomheiiiikdkn uit hht lkven van de huiteh.
keiijker," zeirle Hendrik: »g'y moei maar zien, wie zijn
hoed op het lioofd houdt, die is de koning." Toen zij
nu eindelijk wederom hij de jachtpartij kwamen, om-
ringden al de grooten van het hof den koning mei
ongedekten hoofde. »Kunt gij nu zien," vroeg Hendrik
aan den boer, »wie de koning is?" —»Wel," hernam
de boer, »dat moet gij of ik wezen, want wij beiden
liebl)en alleen den hoed op."
EENIGE BIJZONDERHEDEN UIT HET LEVEN
VAN ADMIRAAL DE KUITER (1607).
Michiel De Ruiter, die hij z'yn overlijden den titel
voerde van Hertog, Ridder en Luitenant-Admiraal
van Holland en West-Friesland, werd den 24 Maart
1007 te Vlissingen van geringe ouders geboren.
In zijne eerste kindsheid gaf hij reeds blijk'en van
zijne stoute inborst, en toonde dat hij woelig, werk-
zaam en moedig van aard was. Nauwelyks tien jaren
oud, was hij bij gelegenheid dat men aan den hoogen
kerktoren van Vlissingen iels herstelde, langs het paal-
werk der stellage tot op den ronden klout der toren-
spits geklauterd, waar hem de omlaag slaande toe-
schouwers met verwondering en schrik aanstaarden;
te meer, daar de arbeiders de ladders, die lol het af-
klimmen konden dienen, onvoorziens hadden wegge-
nomen, zoodal een ieder vreesde, dat hy, in hel afda-
len, te pletter zoude vallen; maar hy bediende zich