Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE KONING KN EE BOER.
stoute, om, met verachting van Ilarer Mnjesteits her-
haalde bevelen, eenige blauwe stijfsel te gebruiken in
litmen dat men openlijk aan het lijf draagt, op straffe
niet alleen van Harer M:ijesleits ongenade, maar zelfs
van gevangenis, zoolang als het Hare Majesteit zal
goeddunken.
In hetwelk gij toe moogt zien van niet in gebreke te
blijven, ten uwen perikel."
Guild/iaJK
23 Juni 1598. aicmuGT.
DE KONING EN DE BOER.
(hendrik iv) igck).
Hendrik IV, koning van b'rankrijk, die op zekeren
ttjd op de jacht van zijne hovelingen was afgedwaald,
vond een boei- aan den voet van een boom zitten.
»Wat doet gij daar'?" vroeg hem de koning. »Ik wacht
hier," gaf de boer ten antwoord, »om den koning te
zien, van wien men mij gezegd beeft, dat hij hier voorbij
lal komen. »Indien gij," hervatte de koning, »achter
op mijn paard wilt gaan zitten, zal ik u brengen waai-
hij is en dan kunt gij hem op uw gemak zien."
boer bedacht zich niet lang, maar ging, om zijne nieuws-
gierigheid te bevredigen, achter den koning op hel
paard zitten. Onderweg vroeg by, waaraan hij zoude
kunnen weten, wie de koning was. »0 niets is gemak-