Boekgegevens
Titel: Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Auteur: Arrenberg, R.
Uitgave: Leiden: Noothoven van Goor, 1876 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 926
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200078
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Bekende mensen, Geschiedenis (vorm), Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte verhalen en merkwaardige bijzonderheden uit het leven van groote mannen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BITVINDING DER SLANOliRAiNDSPÜlTEN ENZ.
ven werd zy zoo nuttig bevonden, dat hij in 1072 tot
algemeenen brandmeester werd aangesteld en sedert
octrooi verkreeg om alléén, wat Amsterdam betrof,
deze brandspuiten te mogen maken en verkoopen.
Sedert zijn zij in ons Vaderland algemeen in gebruik
gekomen. Men heeft later de beschryving van deze
brandspuiten uitgegeven in een groot werk met pla-
ten, die de gelukkige uitwerking aantoonen, welke deze
uitvinding bij onderscheidene zware branden gehad
heeft. In den jongsten tijd is men ook begonnen die
buizen of slangen in plaats van leder van veerkrach-
tige gom (gummi elasticum) te vervaardigen, die door
de meerdere dichtheid dézer stof het water lot eene veel
grootere hoogte opvoeren, en dus tot het blusschen van
kerken en andere hooge gebouwen meer geschikt zijn.
Diezelfde Van der Heijden bewees naderhand nog een
anderen gewichligen dienst niet alleen aan zijne vader-
stad, maar aan alle steden en plaatsen van ons Vadei-
land, door het uilvinden van eene lantaren, door welke
men hij nacht meer en bestendiger licht op straat
bracht, hetwelk in een land als hel onze, waar de
meeste steden van grachten doorsneden zijn, eene on-
schatbare weldaad was, die zeker reeds menigeen het
leven heeft behouden.
Nu wij réverbères en gaslantarens hebben, ziet wel
menigeen met minachting op de oude stadslantarens
neer; maar dat neemt niet weg, dat ook deze uitvin-
ding van Van der Heijden voor zijne tydgenoolen en menij;
volgend geslacht van groot nut is geweest en nog is.